Wakacyjny staż studencki – Zapraszamy! | Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych

Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych organizuje letni staż (lipiec-sierpień) dla osób chcących rozwinąć swój warsztat badacza społecznego oraz poznać specyfikę funkcjonowania Fundacji ogniskującej zainteresowania i aktywność wokół takich zagadnień, jak społeczności lokalne, nauka i edukacja, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu czy rozwój przedsiębiorczości.

W ramach stażu planowana jest m. in. realizacja dużego projektu badawczego poświęconego gdańskiej Oliwie oraz praca nad stworzeniem innowacyjnych narzędzi metodologicznych do diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych.

Aplikacje złożone z CV i listu motywacyjnego należy kierować na adres stazwakacyjny@obias.pl do 20 czerwca 2011 r. (poniedziałek). Po upływie tego terminu skontaktujemy się z wybranymi osobami celem ustalenia warunków odbywania stażu i zakresu obowiązków.