Projekt badawczy „Trajektorie sukcesu zawodowego. Strategie adaptacji artystów w polu kultury” | Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych

Wraz z partnerami zapraszamy na stronę internetową projektu badawczego, w którym skupiamy się na analizie trajektorii sukcesu zawodowego pomorskich artystów.

www.trajektorie.pl

Już niedługo na stronie pojawi się raport z badania!