Społeczności lokalne | Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych

Społeczności lokalne

Projekty realizowane przez Ośrodek Badań i Analiz Społecznych znajdują bezpośrednie odniesienie do realiów społeczności lokalnych. Podejmujemy działania – przede wszystkim o charakterze badawczym – mające na celu diagnozowanie potrzeb, a w efekcie i rozwój wspólnot o różnym zasięgu – od grup sąsiedzkich, po bardziej liczne, choć terytorialnie ograniczone, zbiorowości zamieszkujący dany region i połączone wspólnymi wartościami oraz interesami.

Oprócz działań zorientowanych na badanie i wspieranie społeczności, naszą misją jest współpraca z zakorzenionymi w niej lokalnie podmiotami, jak również nawiązywanie partnerstw i budowanie sieci współpracy w regionach.