Raport „Edukacja kulturalno-artystyczna na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego” | Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych

Prezentujemy raport z badań, które przeprowadziliśmy wspólnie z Instytutem Kultury Miejskiej. Wnioski z badania zaprezentowaliśmy na Metropolitalnym Forum Kultury w połowie września.

Kliknij tutaj, aby pobrać raport.

Ze wstępu do raportu:

Badanie edukacji kulturalnej i artystycznej na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego było realizowane od czerwca do sierpnia 2014 roku na zlecenie Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku.

Badania te mają charakter inicjujący i zaledwie eksplorujący interesującą oraz różnorodną sferę działań edukacyjnych w szeroko pojętym sektorze kultury i sztuki na obszarze GOM. W zamierzeniu, wyniki badań mają być podstawą do zainicjowania regularnej debaty na temat praktyk edukacyjnych, ich zasięgu, oddziaływania, kooperacji międzysektorowej oraz barier i problemów, napotykanych przez instytucje w codziennym funkcjonowaniu.

Pierwszą okazją, aby zainicjować taką debatę będzie, organizowane przez miasta: Gdańsk i Sopot, Samorząd Województwa Pomorskiego, Obszar Metropolitalny oraz Instytut Kultury Miejskiej Metropolitalne Forum Kultury. Jest to najprawdopodobniej pierwsza inicjatywa dotycząca niniejszej problematyki, zwłaszcza jeśli chodzi o umiejscowienie tematu w kontekście metropolitalnym.