Projekt badawczy Oliwa 2011 | Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych

Przedstawiamy komunikat z badań ankietowych, który jest efektem prac zespołu badawczego realizującego badanie w ramach wakacyjnego stażu w Fundacji.

Pobierz plik