Nauka i edukacja | Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych

Nauka i edukacja

Jako organizacja o profilu badawczo-analitycznym, Ośrodek Badań i Analiz Społecznych stawia sobie za cel wspomaganie rozwoju nauki i edukacji. Prowadzimy projekty, których istotą jest rozpoznawanie aktualnego potencjału szkolnictwa na wszystkich jego szczeblach oraz diagnoza problemów oświatowo-wychowawczych.

Nasze działania polegają także na organizowaniu szkoleń i warsztatów, przygotowaniu merytorycznej koncepcji seminariów i paneli dyskusyjnych oraz inicjowaniu i wspieraniu działalności wydawniczej. Do celów Fundacji w aspekcie edukacyjnym należy również zaliczyć promocję i organizację wolontariatu, wspieranie integracji i rozwijania kontaktów między społecznościami, aktywną promocję rozwoju kultury i sztuki oraz upowszechnianie i ochronę praw i swobód obywatelskich (w tym działań wspomagających rozwój demokracji).